Facebook

ArtAndSpace

Fundacja Art & Space została powołana w 2010 roku. Do jej nadrzędnych celów należą: stymulowanie rozwoju współczesnej kultury oraz promowanie wiedzy o sztuce. Fundacja realizuje bogaty program wystaw, projektów artystycznych i edukacyjnych. Nadrzędną ideą przyświecającej działalności fundacji jest szerzenie nowoczesnego, pozbawionego uprzedzeń spojrzenia na sztukę.


Fundacja angażuje się w rozwój i upowszechnianie sztuki najnowszej, wspierając młodych i obiecujących artystów. Dzięki projektom takim, jak „Tożsamość w kryzysie” oraz „Sprawić by widziano” (I i II edycji) udało się zrealizować szereg wystaw i projektów artystycznych stwarzających warunki debiutu i artystycznej realizacji dla twórców wchodzących w świat sztuki.

Jednym z celów naszej działalności są działania edukacyjne, kierowane zarówno do najmłodszych, jak i dorosłych. Dla wszystkich grup wiekowych przygotowaliśmy cykl kursów z zakresu rysunku i malarstwa, a ponadto wiedzy o historii książki dawnej oraz współczesnej w ramach międzypokoleniowego projektu  „Książka od kuchni” ( współpraca z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach projektu Seniorzy w akcji ).

Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu wystaw oraz obszerne opisy kuratorskie znajdują się w zakładce „PROJEKTY”