Jak nam pomóc

Aby Fundacja mogła z powodzeniem realizować cele statutowe, niezbędne są środki pieniężne.
Zwracamy się więc z serdeczną prośbą o wkład w działanie Fundacji w postaci wsparcia
finansowego, za które będziemy wdzięczni.

Jeśli chcą Państwo pomóc nam w realizacji celów statutowych to prosimy o dokonanie wpłaty w postaci darowizny na konto naszej Fundacji:

89 1240 4650 1111 0010 3451 3263 PEKAO S.A. O/KRAKÓW

Przekazaną darowiznę mogą Państwo odliczyć od dochodu zmniejszając w ten sposób podstawę opodatkowania.
Z preferencji skorzystać mogą osoby przekazujące pieniądze na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego. Może to być m.in. kultura i sztuka.
Obdarowana instytucja nie musi mieć formalnie statusu organizacji pożytku publicznego, a
wystarczy, że prowadzi działalność pożytku publicznego i nie należy do sektora finansów
publicznych.
– Odpis od podstawy podatku 6%
Darowizna od osoby fizycznej
Każdy obywatel może przekazać kwotę pieniężną w formie darowizny, której wysokość jest
uzależniona od jego dochodu. Darczyńca może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991, t.j.Dz. U. Nr 14, poz. 176 z roku 2000 z późn. zm.).

– Odpis od podstawy podatku 10%
Darowizna osoby prawnej
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę przekazaną na Fundację -Pomoc do
wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z roku 2000 z późn. zm.).
Z darowizny nie mogą skorzystać osoby opodatkowane w formie podatku liniowego.

Aby darowiznę można było odliczyć należy łącznie spełniać następujące warunki:
– wpłaty należy dokonać w roku podatkowym, z którego się rozliczamy
– wpłaty można dokonywać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy fundacji, w tytule przelewu
wpisując: darowizna na cele statutowe
– dowód wpłaty darowizny należy zachować
– przy odliczeniu należy podać dokładne dane Fundacji:
FUNDACJA ART&SPACE
ul. św. Marka 22
31-020 Kraków
KRS: 0000361547
NIP: 676-242-69-53
REGON: 121297733
NR KONTA: 89124046501111001034513263 PEKAO S.A. O/KRAKÓW

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *